Δευτέρα 8 Μαΐου 2023

Η ΔΙΑΚΑΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ!!


 

«Τούτο και μόνον χρειάζομαι Κύριε:

Φώτισόν με να γνωρίσω το Θέλημά Σου,

και δώσε μου ισχύν να Το τελειώσω!»!!

 Όσιος Παχώμιος ο εν Χίω