Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Η ΥΠΕΡΜΕΓΙΣΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!


 

«Δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτε, εάν όλος ο κόσμος μας εκτιμά, αλλά ο Κύριος μας έχει εγκαταλείψει»!!

Άγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ του Έσσεξ