Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2023

ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΣΟΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ!!


 

Η Αγάπημας παρουσιάζει τον Θεόν Πατέρα!

Η Σοφία, μας παρουσιάζει τον Υιόν!

Kαι η Πνευματική Δύναμις, μας παρουσιάζει το Άγιον Πνεύμα!

Δηλαδή, η Αγάπη είναι πάντα πρώτη και αποτελεί την αρχή! Απ' Αυτήν γεννιέται η αληθινή Σοφία και η Πνευματική δύναμις. Γι' αυτό, κανένας δεν μπορεί να έχει αληθινήν Σοφίαν, χωρίς Αγάπην, ούτε μπορεί να έχει Πνευματικήν δύναμιν, χωρίς Αγάπην.

 Όποιος μέσα του έχει τον Πατέρα, αυτός συγχρόνως έχει μέσα του και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα!

Όποιος, όμως, δεν έχει μέσα του τον Πατέρα, δεν μπορεί να έχει ούτε τον Υιό, ούτε το Άγιο Πνεύμα.

 

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς (1881-1956)