Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΕΥΟΛΙΣΘΟΝ ΚΑΙ ΕΥΜΕΤΑΒΟΛΟΝ, ΤΗΣ ΠΕΠΤΩΚΥΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ!!

 

«Οι άνθρωποι ομοιάζουν με τα σύννεφα,

τα οποία, ανάλογα με τις μεταβολές

των ανέμων, μετακινούνται

κάθε φορά και σε άλλο μέρος»!!

Μέγας Βασίλειος