Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΔΙΔΑΓΜΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΗΘΕΙΩΝ!!!

 

Είπε Γέρων:

«Άνθρωπέ μου, γιά εσένα εγεννήθη ο Χριστός, γι’ αυτό ήλθε ο Υιός του Θεού, γιά να σωθής εσύ!!!

Και έγινε Παιδί, και μεγάλωσε ως Άνθρωπος, ενώ ήταν Θεός!!!

Κάποτε έκανε τον Αναγνώστη, επήρε το ιερό βιβλίο μέσα στη συναγωγή και εδιάβασε: “ Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με” (Ησαΐας ΞΑ΄1΄)!!!

Άλλη φορά ως Υποδιάκονος, έκαμε φραγγέλιο από σκοινί και έβγαλε τους εμπόρους έξω από το ιερό και τα πρόβατα και τα βόδια και όλα τ’ άλλα!!!

Άλλοτε πάλι ως Διάκονος, ζώσθηκε την πετσέτα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών Του, δίνοντας εντολή να πλένουν κι αυτοί τα πόδια των αδελφών τους!!!

Ως Ιερέας, εκάθησε ανάμεσα στους ιερείς και εδίδασκε τον λαό!!!

Και άλλη φορά ως Επίσκοπος, επήρε άρτο, τον ευλόγησε και τον έδωσε στους μαθητές του!!!

Μαστιγώθηκε εξ αιτίας σου, και εσύ γι’ Αυτόν δεν σηκώνεις ούτε μία προσβολή...

Ενταφιάσθηκε ως άνθρωπος και αναστήθηκε, ως Θεός!!!

Όλα γιά εμάς, με τη σειρά, το ένα κατόπιν του άλλου τα υπέστη, γιά να μας σώση!!!

Ας είμασθε λοιπόν νηφάλιοι, ας είμασθε άγρυπνοι, ας περνούμε τον καιρό μας προσευχόμενοι, ας κάνουμε όσα είναι ευάρεστα εις Αυτόν!!»!!!

 

Γεροντικόν