Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΚΕΙΑΣ.


«Η ολιγάρκεια είναι ο μοναδικός πολύτιμος θησαυρός, που δεν εξαντλείται ποτέ»!!!

Μέγας Βασίλειος (330-379 μ.Χ.)


 Ανέκαθεν, όλοι οι μεγάλοι σοφοί, εγνώριζαν την αξία της σπουδαίας αυτής αρετής!!
Για παράδειγμα, έχει μείνει ολοφώτεινος στην ιστορία ο λόγος του μεγάλου σοφού της Αρχαιότητος: «Ει βούλει τινά πλούσιον ποιήσαι, μη τω πλούτω προστίθη, αλλ’ επιθυμίας αφαίρει»!!
Όντως, πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει πολλά και επιθυμεί περισσότερα, αλλά εκείνος που αρκείται στα ολίγα και ευγνωμονεί τον Θεόν γι’ αυτά!!