Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020

«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ»!!!


Δεν υπάρχει άλλος τρόπος καθαρμού και αγιασμού από την νοεράν προσευχήν. Καλοί είναι οι ψαλμοί και οι εκκλησιαστικοί ύμνοι, αλλ' αυτούς τους λέγομεν γιά να ελκύωμεν και να συγκινούμεν τον κόσμον.
Εμείς πρέπει να ομιλούμεν εις τον Βασιλέα μυστικά εις το Αυτί Του. Αυτοί που ψάλλουν, ομοιάζουν με ανθρώπους, που ευρίσκονται έξω από το παλάτι του Βασιλέως και φωνάζουν διάφορα άσματα, γιά να δείξουν τον ενθουσιασμόν τους. Ευχαριστείται βέβαια ο Βασιλιάς και από αυτά, αφού γίνονται διά το Πρόσωπόν Του, αλλά ευφραίνεται και προσέχει περισσότερον τους μυστικούς της αυλής Του, αυτούς που Του ομιλούν εις το Αυτί Του.
        Όταν θα καλλιεργήσετε την νοεράν προσευχήν, θα γίνετε πλέον παιδιά του παλατιού. Θα ξεύρετε την γλώσσαν του Βασιλέως και τους βασιλικούς τρόπους. Τότε, μόνον με ένα νεύμα, θα έχει άγια σκιρτήματα η καρδιά σας.
Καλλιεργήσετε την ευχήν! Αυτή θα σας οδηγήσει εις τον Παράδεισον! Θα βλέπετε την Χάριν του Θεού οφθαλμοφανώς, θα αποκτήσετε την χαράν του Ουρανού!!
Ο άνθρωπος, διά της προσευχής του Ιησού, είναι πάντα χαρούμενος, γεμάτος και φωτισμένος. Διά της ευχής θα κερδίσετε το παν. Καθαρίζεται ο άνθρωπος, λαμπρύνεται, αγιάζεται. Προσπαθήστε κάθε στιγμή να αναπνέετε, τον καθαρόν αυτόν αέρα της προσευχής του Ιησού!!!
 
Πηγή: «Ο Γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής. Μιά σύγχρονη μορφή της Πάτμου 1888-1970)» σελ.90-91