Δευτέρα 6 Απριλίου 2020

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΚΟΠΟΣ, ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ!!


«Αν όσοι με φθονούν για την φήμη μου, εγνώριζαν πόσο πολύ και συστηματικά και σκληρά εργάσθηκα, 
καθόλου δεν θα με εζήλευαν».

Μιχαήλ Άγγελος (1475-1564 μ.Χ.)

          Όσα τάλαντα και αν έχει κάποιος άνθρωπος, και όσο μεγάλο ταλέντο και αν είναι, αν δεν εργασθή συστηματικά και επίπονα και δεν συνεχίσει να εργάζεται σε όλη του την ζωή, δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχει τίποτε!!
          Αν, αντίθετα, έχει μικρότερες δυνατότητες και ολιγώτερα χαρίσματα, αλλά είναι φίλεργος και επιμελής, τότε θα επιτύχει πολλά και σημαντικά πράγματα!!
          Εάν, τώρα, και πολλά χαρίσματα έχει και συστηματικά και με επιμέλεια εργάζεται, και ταπεινά ζητάει την ευλογία του Θεού, τότε θα επιτύχει ΑΝΔΡΑΓΑΘΗΜΑΤΑ, και στην βιοτική και στην πνευματική του πορεία!!!