Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΣ!!!


«Εκείνος που με ταπείνωση υπομένει τις συκοφαντίες, έφθασε εις την τελειότητα και θαυμάζεται ακόμη και από τους Αγίους Αγγέλους»!!!

Αββάς Ισαάκ ο Σύρος (ΣΤ´αιώνας).


          Η Εκκλησία μας, εύχεται και θα εύχεται προς τον Θεόν, μέσα από τα λόγια του Προφητάνακτος Δαυίδ, να λυτρώνει τον άνθρωπο από τα θανάσιμα βέλη της συκοφαντίας.
          Περί αυτού, οφείλουμε και εμείς να παρακαλούμε τον Θεόν, με τα χαρακτηριστικά λόγια του Ψαλμωδού, από τον 118ο Ψαλμό, τον περίφημο Άμωμο: «Λύτρωσαί με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τας εντολάς Σου» (Ψαλμός ΡΙΗ’,134)!!!
          Σε εξαιρετικές, όμως, περιπτώσεις ανθρώπων, που έχουν φθάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα αρετής, επιτρέπει ο Θεός, την δοκιμασία και μέσα από αυτόν τον φοβερό πειρασμό της συκοφαντίας, για να λάμψει ακόμη περισσότερο η αρετή τους και να ομοιάσουν και σ’ αυτό το ύψιστο πνευματικό επίπεδο (όσο, βέβαια, είναι δυνατόν στον άνθρωπο), στον Κατασυκοφαντηθέντα Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, που οι βλάσφημες συκοφαντίες των εχθρών Του, Τον ωδήγησαν, στο να πάθη ως Άνθρωπος, επί του φοβερού ξύλου του Σταυρού!!!
Αυτοί, βέβαια, οι εξαιρετικοί άνθρωποι, επειδή έφθασαν στην τελειότητα, κατατάσσονται από τον Δικαιοκρίτην Θεόν, εις την τάξιν των Μεγαλομαρτύρων!!!