Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020

«ΕΚ ΓΑΡ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΣΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΣΗ…» (Ματθ, ΙΒ’37’)!!!

 

«Το χάρισμα του λόγου και η δύναμή του στους καλούς μετατρέπεται σε όπλο αρετής,ενώ στους κακούς γίνεται όργανο κακίας»!!

 Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (328-390 μ.Χ.).

          Με αυτόν τον θαυμάσιο τρόπο, ο Μέγιστος Αυτός Θεολόγος της Εκκλησίας μας, αποτυπώνει άριστα τα αποτελέσματα, τόσο του ωφελίμου και σωστού λόγου, όσο και του επιβλαβούς και ανωφέλου.

          Το χάρισμα του λόγου που εδωρίθηκε από τον Πανάγαθον Θεόν στον άνθρωπο, είναι δυνατόν, βάσει του αυτεξουσίου που ο καθένας διαθέτει, να αποβή είτε όφελος και ωφέλεια είτε όλεθρος και ζημία...

          Προσοχή, λοιπόν, στα λόγια μας, και σύμφωνα με την σοφή λαϊκή συμβουλή, πριν ομιλήσωμε, «ας βουτάμε τρείς φορές την γλώσσα στο μυαλό μας»!!!