Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020

«ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΨΥΧΗ ΜΟΥ, ΑΝΑΣΤΑ, ΤΙ ΚΑΘΕΥΔΕΙΣ;;;» (Κοντάκιον, του Μ.Κανόνος)!!!

 

«Οι ασκητικοί αγώνες, εξασθενίζουν τα αποτελέσματα της προπατορικής αμαρτίας και δίδουν την πρωτοκαθεδρία και την ηγεμονία στην ψυχή»!!

Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος (300-390μ.Χ.)

          Καλλίτερα από τους Μεγάλους Νηπτικούς Πατέρας της Ερήμου, κανείς δεν έχει την δυνατότητα να ομιλήσει, γι’ αυτές τις μεγάλες αλήθειες!!

          Επομένως, ο περίφημος Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, που έλαμψε στα ασκητήρια των Αιγυπτιακών Ερήμων, σχεδόν ολόκληρο τον 4ο μ.Χ. αιώνα, μέσα από την ολοφώτεινη πνευματική πορεία και εμπειρία του, αυθεντικά ομιλεί και διδάσκει περί των αποτελεσμάτων της κατά Θεόν ασκήσεως!!

          Αφού, λοιπόν, μας βεβαιώνει περί του ότι, η άσκηση εξασθενίζει την ρίζα των κακών που ευρίσκεται μέσα μας κληρονομικά από τους Προπάτορες προγόνους μας, τον Αδάμ και την Εύα, πρέπει όλοι μας να επιδιώκωμε την άσκηση σε όλα τα επίπεδα!!

          Η πρώτη και καλλίτερη μορφή ασκήσεως, είναι η αποφυγή της πολυειδούς αμαρτίας και η παρεμπόδιση του εαυτού μας να ακολουθεί τις όποιες επιθυμίες του!

          Η δεύτερη, εξ’ ίσου σημαντική μορφή ασκήσεως, είναι ο συστηματικός ψυχοσωματικός αγώνας, που πραγματοποιείται με όπλα όπως είναι, η προσευχή, η νηστεία, οι γονυκλισίες κ.τ.λ..