Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Η ΨΕΥΔΑΠΑΤΗ ΤΗΣ… ΑΘΕΪΑΣ…!

 

«Κανείς δεν αρνείται τον Θεόν, παρά μόνο εκείνος, που πολύ θα χαιρόταν να μην υπάρχει»!!

 

ιερός Αυγουστίνος (354-430 μ.Χ.).

 

Ο εμπνευσμένος αυτός Πατήρ της Εκκλησίας μας, που πριν να βαπτισθή είχε διέλθη από επικίνδυνες και δύσκολες ατραπούς, ομιλώντας Θεόπνευστα αλλά και μέσα από την εμπειρία Του, διετύπωσε αυτή την μεγάλη Αλήθεια περί αθεΐας και αθέων…

Σπανιότατα να συναντήσει κάποιος ένα ειλικρινά προβληματιζόμενο αγνωστικιστή, πολύ περισσότερο άθεο...

Η τραγική αλήθεια είναι ότι, μέσα από βαρειές και εγκληματικές παραβιάσεις του Θείου Νόμου, «βολεύονται» ωρισμένοι, να ισχυρίζωνται ότι, δεν πιστεύουν εις τον Θεόν, επειδή δεν θέλουν να μετανοήσουν και να ξεφύγουν από την κακουργηματική συμπεριφορά τους…