Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ!!

 

    << Αν αφήνεις παράθυρο, θα μπει το φως. Αν όλα είναι κλειστά, από που θα μπει φως και ας είναι άφθονο έξω; Έτσι και εις τα πνευματικά. Άνοιξε την καρδιά σου στο Χριστόν μας, παρακάλεσε Τον και Εκείνος θα βοηθήσει! Μη λες «ο Χριστός» αλλά «ο Χριστός μας».

   Το Ψαλτήρι καθημερινή τροφή. Να το αγαπάς πολύ και να το διαβάζεις. Έστω ένα ή δύο ψαλμούς την ημέρα. Και όταν έχεις λύπη, όταν έχεις πειρασμόν, διάβαζε με προσοχήν και αγάπην το Ψαλτήρι και θα νοιώθεις μεταβολή μέσα σου. Μη φοβηθής ποτέ, μόνον αγάπα τον Χριστό μας!!

   Η κάθε ημέρα να προσέχετε πώς θα περάσει. Το μέλλον σας, αναθέσατέ το εις την Θεία Πρόνοια! Θα βοηθήσει ο Θεός! Ό,τι είναι Θέλημα Θεού και δια την σωτηρίαν μας θα γίνει! Μη σκέπτεσθε και βάζετε εις τον νουν σας βάρος δια το μέλλον. Μη ανησυχήτε δια το μέλλον σας. Αναθέσατέ το εις την Θείαν Πρόνοια.

   Κανένα μη λυπήσης, γιά τίποτα μη λυπηθής. Μη δέχεσαι θλίψεις. Μη σκέπτεσαι με λύπην και βαρύνεις τον νουν σου.  Να λέγεις μόνον: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, μη με εγκατάλειψης». Ό,τι και να σου συμβή, μη λυπηθής πολύ, μόνον αυτό να λέγεις: «Χριστέ μου, Σύ μη με εγκατάλειψης». Και να έχεις ηρεμία, γαλήνη εις την ψυχήν σου!!

   Νουν να έχεις και νουν να μη έχεις! Γλώσσα να έχεις και γλώσσα να μη έχεις! Μάτια να έχεις και μάτια να μη έχεις! Αυτιά να έχεις και αυτιά να μη έχεις! Με καταλαβαίνεις; Μη λέτε πολλά. Κρατήστε την γλώσσαν. Αγαπήστε την σιωπή. Αν την συνηθίσετε, μετά δεν θα θέλετε να ομιλείτε. Τόσον είναι όμορφη η σιωπή!! Η σιωπή είναι σπουδαίο πράγμα! Κερδίζεις πολλά! Προσπάθησε, όμορφα είναι!

   Όπου και να πας, υπάρχει και το φως, υπάρχει και το σκότος. Από σένα εξαρτάται τί θα διάλεξης, τί θα ακολουθήσεις. Ό,τι βλάπτει, μη δίδεις σημασία. Ό,τι ωφελεί πνευματικά, ακολούθησέ το. Απολαύσετε την πνευματική ζωή. Δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο απ’ αυτήν. Ο αγών είναι σκληρός, είναι γλυκύς! Όπως οι στέφανοι! «Δριμύς ο χειμών, γλυκύς ο Παράδεισος»!! Στα πνευματικά, είναι ανοικτή η καρδία: Αγάπη, Χαρά! Και να ξέρετε, αν εύκολα αποκτήσετε, εύκολα θα χάσετε. Ενώ, αν με δυσκολία, με κόπο και αγώνα αποκτήσετε, δύσκολα θα χάσετε. >>!!