Δευτέρα 10 Μαΐου 2021

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΞ ΤΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ!!

 

Την αγάπη την γεννά η απάθεια!

~~~

Την απάθεια την γεννά η ελπίδα εις τον Θεόν!

~~~

Την ελπίδα, η υπομονή και η μακροθυμία!

~~~

Την υπομονή και την μακροθυμία τας γεννά η καθολική εγκράτεια!

~~~

Την εγκράτεια, ο φόβος του Θεού!

~~~

Το φόβον του Θεού τον γεννά η πίστις!