Κυριακή 16 Μαΐου 2021

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ!!

Συλλογισθήκαμε τις μεγάλες υποχρεώσεις, που, με το βάπτισμά μας, αναλάβαμε ενώπιον τού Θεού;;

*  Συνειδητοποιήσαμε ότι οφείλομε να συμπεριφερόμασθε ως παιδιά του Θεού και ως αδελφοί του Κυρίου μας;;

*  Ότι έχομε χρέος να συνταυτίσωμε το δικό μας θέλημα με το Θέλημα του Θεού;;

*  Ότι πρέπει, ως παιδιά ιδικά Του, να μένωμε ελεύθεροι από την αμαρτία;;

Ότι οφείλομε να Τον αγαπάμε μ᾿ όλη μας τη δύναμη, από τα βάθη της ψυχής και της καρδιάς μας;;

Ότι οφείλομε να Τον λατρεύωμε και να λαχταράμε την ένωση μαζί Του γιά πάντα;;

*  Σκεφθήκαμε, άραγε, ότι η καρδιά μας πρέπει να είναι πλημμυρισμένη από την Αγάπη, ώστε αυτή να ξεχύνεται και στον πλησίον μας;;

*  Έχομε την συναίσθηση ότι, οφείλομε να γίνωμε άγιοι και τέλειοι και εικόνες του Θεού και παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών;;