Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ, ΚΡΙΤΙΚΑΡΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ!!


 

«Η αργία, εγέννησε την πενίαν.

Η πενία, εγέννησε την πείναν.

Η πείνα, παρήγαγε την όρεξιν.

Η όρεξις, εγέννησε την αιθαιρεσίαν.

Η αυθαιρεσία, εγέννησε την ληστείαν.

Η ληστεία, εγέννησε την πολιτικήν».

Ιδού, η καταγωγή του τέρατος τούτου...

 

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης