Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022

«ΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ, ΤΙΣ ΚΑΘ᾿ ΗΜΩΝ;» (Ρωμ. Η’31’)!!!


 

«Δεν με απασχολεί αν ο Θεός είναι με το μέρος μας.

Αυτό που με απασχολεί περισσότερο είναι, αν εμείς είμασθε με το μέρος του Θεού,

διότι ο Θεός έχει πάντα δίκαιο!»!!

Abraham Lincoln