Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

Η ΕΚ ΘΕΟΥ ΔΙΟΡΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!


 

Ο Άγιος Παναγής o Μπασιάς, κάποτε ελειτουργούσε εις τον Ιερόν Ναόν της Υπεραγίας Θεοτόκου Τυπαλδάτων. Μιά νύκτα, ένας ασθενής από τα Χαυδάτα, εζήτησε να μεταλάβη και κάποιος συγγενής του, επήγε να φέρη τον Άγιον γέροντα.

Επήγαινε βιαστικός, μα εις τον δρόμο αιφνιδίως συναντά τον Άγιον να κρατά εις τας χείρας του τα Άγια του Θεού, και να πηγαίνη εις τον ασθενή γιά να τον μεταλάβη!

Εθαύμασε ο συγγενής του ασθενούς και απόρησε! Πώς το εγνώριζε ο παπά-Παναγής αφού δεν τον είχε ειδοποιήσει κανείς;;;!!!

 

Πηγή Κειμένου: «Άγιος Παναγής Μπασιάς» Πρωτ. Κων/νου Γκέλη