Τρίτη 10 Μαΐου 2022

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗ ΑΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ «ΚΥΝΙΚΟΥ»!


 

Κάποιος μοχθηρός άνθρωπος ήθελε να φυλάξει το σπίτι του από κάθε κακό. Σκέφθηκε, λοιπόν, και τοποθέτησε στην είσοδο του σπιτιού του, μία επιγραφή με το εξής περιεχόμενο:  «Κανένα κακό να μη μπει εις αυτό το σπίτι».

Ο Διογένης ο «Κυνικός», μόλις διάβασε την επιγραφή, απόρησε και είπε: «Μα καλά, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, από που θα μπει στην οικία του;»!