Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Η ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΟΝΤΩΣ ΠΡΑΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!!


 

«Αυτό κυρίως είναι το γνώρισμα του πράου:

Τις μεν αδικίες που γίνονται σ’ αυτόν τις παραβλέπει, τους αδικουμένους όμως,

τους υπερασπίζεται!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος