Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Η ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ!

 

 

«Η φιλανθρωπία, είναι συνήθεια των ευγενεστέρων και καλλιτέρων ανθρώπων»!!

Πλάτων.