Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ!


 

"Δεν είμασθε κάτοικοι της γης, αλλά ένοικοι!

Κάποια στιγμή είτε το θέλουμε είτε όχι, θα μας γίνει έξωση...

Τίποτα δεν μας ανήκει πάνω στη γη...

Είμασθε απλώς διαχειριστές των αγαθών, που μας παραχώρησε ο Θεός!"!!

Δημήτριος Παναγόπουλος, Λαϊκός Ιεροκήρυξ