Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ.

 

Ερωτήθηκε ο αββάς Ησαΐας:

«Τί είναι η φιλαργυρία;»

 

Και απάντησε:

«Tο να μην πιστεύεις ότι,

 ο Θεός θα σε φροντίσει…

 Να απελπίζεσαι γιά τις  

 υποσχέσεις του Θεού…

 Να επιθυμείς να επεκτείνεσαι…»!!

 

Γεροντικόν