Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ, ΔΙΔΑΣΚΕΙ!!!


 

«Μέσα στην ειρήνη και την ταπείνωση,

σαν μέσα σε ασφαλές περιτείχισμα του Παραδείσου του νου,

φυτρώνουν τα κάθε είδους δένδρα της πραγματικής αρετής!»!!

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς