Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΚΑΚΟΝ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΝ, ΑΠΟΚΤΑ ΥΠΟΣΤΑΣΙΝ.

 

«Το κακό δεν υπάρχει στη φύση, ούτε είναι κανείς πλασμένος κακός. Τίποτε κακό δεν δημιούργησε ο Θεός!

Όταν κάποιος επιθυμήσει στην καρδιά του το κακό και δώσει έτσι υπόσταση στο ανυπόστατο, τότε αυτό, αρχίζει να υπάρχει, όπως ακριβώς το θέλησε αυτός που το δημιουργεί.

Πρέπει, επομένως, να φροντίζουμε πάντοτε, να έχουμε στη μνήμη μας τον Θεόν και να πολεμούμε τη συνήθεια γιά το κακό.

Αυτό μπορεί να γίνει, διότι η φύση του καλού είναι πιό δυνατή από τη συνήθεια γιά το κακό, αφού το καλό υπάρχει, ενώ το κακό δεν υπάρχει, παρά μόνο όταν το κάνουμε!»!!

 

Άγιος Διάδοχος, Επίσκοπος Φωτικής (5ος αιώνας)