Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

ΤΟ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ ΔΙΔΥΜΟΝ: ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΥΣΠΛΑΓΧΝΙΑ!!!

«Αυτά είναι εκείνα, στα οποία, μπορούμε να ομοιάσουμε με τον Θεόν:

Στην ελεημοσύνη και στην ευσπλαγχνία!

Όταν δεν ομοιάζουμε σε αυτά, τότε είμασθε στερημένοι από κάθε αρετή…»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος