Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ, ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΝ ΤΟΥ!!!


 

«Κάποτε, ο κ. Ροδοκανάκης, βουλευτής και γερουσιαστής της Χίου, ησθένησε και ήλθε εις θάνατον. Ο γαμβρός του ήταν ο ιατρός κ. Κουντουράς. Εκείνος, μαζί με άλλους ιατρούς της χώρας, δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν την ασθένειάν του. Η κόρη του όμως, δηλαδή του κ. Κουντουρά η σύζυγος, είχε μεγάλην πίστιν και ευλάβειαν εις τον άγιον Γέροντά μας (Όσιον Άνθιμον Βαγιάνον τον εν Χίω), και παρεκίνησε τον σύζυγόν της κ. Κουντουρά, να στείλη να πάρουν τον άγιον Γέροντά μας, διά να υπάγη στο σπίτι, και επήγε.

Μόλις έφθασε εκεί, ήκουσε κλαυθμούς και οδυρμούς της οικογενείας, καθώς και άλλων πολλών. Και μόλις επλησίασε τους λέγει:

“Παύσετε, μη κλαίετε, και ο κ. Ροδοκανάκης θα γίνη καλά και θα πάη αύριο εις το γραφείον του!”!!!

Και ίσως μερικοί από αυτούς να τον περιγέλασαν... Τον επλησίασε, λοιπόν (τον κ.Ροδοκανάκη), τον εσταύρωσε και τον εφύσησε εις το πρόσωπον και –ω του θαύματος!– εκείνη τη στιγμή ανέλαβε και ήλθε εις την πρώτην του υγείαν!

Έκτοτε, τον εθαύμαζε ο κ. Κουντουράς και τον επήρε σε μεγάλη ευλάβεια, και μάλιστα του εφάνηκε και χρήσιμος τον καιρόν που ηθέλησαν οι δήμιοι να τον φυλακώσουν γιά τις ιατρείες που έκανε, και ο Θεός και εκείνος (ο Άγιος Άνθιμος) τον αθώωσαν»!!!

 

Άγιος Νικηφόρος ο Λεπρός 1890-1964

 

Πηγή: agiosnikiforos