Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

Η ΕΜΠΝΕΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ!!


 

«Αυτό είναι το γνώρισμα της αρίστης διδασκαλίας: Το να παρέχει ο δάσκαλος, σ’ όλες τις συμβουλές, σιωπηρώς, τον εαυτό του ως υπόδειγμα!»!!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων Αυτού εορτάζεται την 27ην Ιανουαρίου.