Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟ!


Οπτικοακουστικό υλικό του νεοφανούς Αγίου Ανθίμου (1869–1960), όπου εκτός των άλλων ακούγεται ο Άγιος Άνθιμος, σε μεγάλη ηλικία, να ψέλνει το κάτωθι Θεοτοκάριο:

Θεοτοκάριον: "Παναγία Δέσποινα, η προστασία του κόσμου, Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Απόστολοι δώδεκα Θεοσύλλεκτοι, του Χριστού Πρόδρομε, Ιωάννη μάκαρ, Αθλοφόροι τεσσαράκοντα, Στέφανε πρώταθλε, Βίκτωρ και Μηνά και Βικέντιε. Θεόδωρε Δημήτριε και τροπαιοφόρε Γεώργιε, άγιε Ανδρόνικε συν Αθανασίω. Νικόλαε Θεράπον του Χριστού και τρεις φωστήρες υπέρλαμπροι, υπέρ ημών αεί προσβεύσατε". 

Ἀπολυτίκιον Αγίου Ανθίμου. Ἦχος γ'. 

"Νέον στήριγμα Ὀρθοδοξίας, νεοκόσμητον ἄνθος ἁγνείας, Νικομηδείας Ἀνθίμου συνώνυμος τῶν ἀρετῶν τε ἐκείνου ὁμότροπος, νέων Ὁσίων σφραγίς, καί ἀγλάϊσμα, Πάτερ Ἄνθιμε, τῆς Χίου πάσης τό καύχημα, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος".