Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ γ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ!!


 

«Όταν φθάσωμε να κάνωμε

νόμους υπέρ των ομοφυλοφίλων…

Ε, Σίγουρα! Σίγουρα! Σίγουρα!,

θα έχωμε γίνει άμπελος

Σοδόμων και Γομόρρας…

Διότι, ποιό ήταν το αμάρτημα

αυτής της Πενταπόλεως;

Η ομοφυλοφιλία...»

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος