Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΗΤΩΣ ΑΠΟΦΘΕΓΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ!!!


 

«Κάθε κακό είναι   αρρώστια της ψυχής, ενώ κάθε αρετή είναι ταυτόσημη με την υγεία!»!!

Μέγας Βασίλειος