Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Ο, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΗΡΟΔΟΤΟΝ, ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝ!!


 

«Το Ελληνικόν εστί, ομαιμόν τε και ομόγλωσσον και θεών ιδρύματα κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα» (Θ΄144)!!

Ηρόδοτος

«Η ουσία του Ελληνικού Έθνους συνίσταται στο ίδιο αίμα, στην ίδια γλώσσα, στην κοινή θρησκεία και στα ίδια ήθη και έθιμα»!!