Σάββατο 6 Απριλίου 2024

ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΙΣ!!

 

«Ο διάβολος, πρέπει να φοβάται τους Χριστιανούς!

Και όχι οι Χριστιανοί τον διάβολο!»!!

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης