Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

ΥΠΑΚΟΗ – ΠΡΟΣΕΥΧΗ – ΘΕΟΛΟΓΙΑ!!!

 

«Από την υ π α κ ο ή  γεννάται η π ρ ο σ ε υ χ ή   

και από την προσευχή  η πραγματική Θ ε ο λ ο γ ί α!»!!!

Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης

Το όντως τέκνον της Υπακοής!!!