Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Ο ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΣΚΗΤΩΝ!!!


 

«Τις πρώτες δύο-τρείς βραδιές που ήλθα και έμεινα στο ασκητήριο του γέρο-Ιωσήφ ως κοσμικός, ο διάβολος τέτοια λύσσα είχε, που δεν με άφηνε να κοιμηθώ και να κάνω προσευχή…

Πάω να κοιμηθώ και να, ο διάβολος επάνω μου ολόκληρος... Πότε σαν σκύλος, πότε σαν άνθρωπος, πότε σαν λιοντάρι… Εγώ από τον φόβο μου σηκωνόμουν και έκανα προσευχή. Έμενα άϋπνος τελείως, και την ημέρα δεν μπορούσα ούτε να κάνω τα καθήκοντά μου, αλλά ούτε και να προσευχηθώ…

Όταν με ερώτησε ο Γέροντας πώς περνώ, του είπα τι συμβαίνει. Αυτός τότε με συμβούλεψε, όταν κοιμάμαι και έρχεται ο διάβολος από το ένα μέρος, να γυρίζω από το άλλο. Μου έλεγε συγκεκριμένα:

“Να κάνης τον Σταυρό σου και να γυρίζης από το άλλο πλευρό και έτσι θα φύγη. Μην του δίνης καμμία σημασία. Θα μάθης να τον πολεμάς και ύστερα δεν θα τον προσέχης καθόλου”!

Έτσι πράγματι έγινε!»!!!

 

Γέρων Χαράλαμπος Διονυσιάτης (1910-2001)