Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΘΗ...


 

«Η κενοδοξία και η φιλαργυρία γεννούν η μία την άλλη...

Διότι εκείνοι που είναι κενόδοξοι πλουτίζουν, και εκείνοι που πλουτίζουν, γίνονται κενόδοξοι...»!!

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής