Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

ΣΟΦΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΕΚ ΤΩΝ ΧΕΙΛΕΩΝ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΥ!!!


 

«Εξ ίσου είναι παράλογο, να ζητάμε από μικρόν,

μεγάλα πράγματα και από μεγάλον, μικρά»!!!

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος