Σάββατο 23 Μαρτίου 2019

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ


« Εἶπεν ἀββᾶς Ἠσαΐας :
 « Ἀγάπα τό σιγᾶν ὑπερ τό λαλεῖν »».

  Όντως «Η σιωπή είναι χρυσός», σύμφωνα με την λαϊκή ρήση. Όταν, όμως, αυτό επιβεβαιώνεται μέσα από την εμπειρία των πρωτοπόρων ιερών μορφών της Χριστιανικής Πίστεως μας, τότε όχι μόνο χρυσάφι αλλά αποθηκευμένος θησαυρός στον ουρανό είναι η σιωπή όταν συνδυάζεται με την μυστική προσευχή και την ευλογημένη ζωή. 
  Ο Αββάς Ησαΐας, είναι μια από τις μεγάλες μορφές του ερημιτικού Μοναχισμού. Έζησε τον 4ο αιώνα, εμόνασε στην περίφημη Σκήτη της Αιγυπτιακής ερήμου και ήταν σύγχρονος του Αββά Μακαρίου του Μεγάλου, παρουσιάζεται μάλιστα και ως γραφέας του. Εορτάζεται το Σάββατο της Τυρινής.

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 2ος