Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

ΦΟΒΕΡΟ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΕΙΑΣ


«Εἶπεν ἀββᾶς Ἰωάννης Κολοβός: «Τίς ἰσχυρός ὡς λέων
 Καί διά τήν κοιλίαν αὐτοῦ ἐμπίπτει εἰς παγίδα καί ὅλη ἰσχύς αὐτοῦ ταπεινοῦται »».
 
   Ποιος αμφιβάλλει, περί του ότι, δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία της Ανθρωπότητας έχει καταστήσει το θέμα της διατροφής ως πρώτιστη απόλαυση;;;
   Εύκολα, όμως, διαπιστώνουμε ότι η υποταγή μας σε αυτού του είδους τις απολαύσεις και δούλους μας καθιστούν «τῆς δεσποίνης ἡμῶν γαστρός» και αυτοκαταστροφείς της υγείας μας.
   Πόσο σοφά, λοιπόν, ο Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός τοποθετεί το συγκεκριμένο θέμα παρουσιάζοντας το ως «παγίδα», μέσα στην οποία είναι εύκολο να πέσει ο οποιοσδήποτε άνθρωπος; Και τότε την παθαίνει όπως το πεινασμένο άγριο λιοντάρι, που υποκύπτοντας στο φοβερό ένστικτο της πείνας, πιάνεται στο στημένο δόκανο και αιχμαλωτίζεται και χάνει ολοκληρωτικά την δύναμη του…!

   Ο Μέγας Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός για την εποχή του εθεωρείτο από τις πιο φωτεινές μορφές του Ασκητικού Μοναχισμού. Έζησε από τα μέσα του 4ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα. Την προσωνυμία «Κολοβός» την έλαβε, επειδή ήταν πολύ κοντός. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 2ος