Σάββατο 9 Μαρτίου 2019

ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ« Πράξη χωρίς λόγο ωφελεί πολύ περισσότερο, παρ’ότι λόγος χωρίς πράξη… Εάν όμως τα συνδυάσεις (δηλαδή, την έμπρακτη ζωή με τον λόγο), κατασκευάζουν το πανέμορφο ζωντανό άγαλμα της πραγματικής φιλοσοφίας. »
  (Άγιος  Ισίδωρος  Πηλουσιώτης)

Εννοείτε ότι αυτό ισχύει και για τον κάθε σωστό και έντιμο άνθρωπο.