Σάββατο 18 Μαΐου 2019

«ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΟΥ ΚΡΙΝΩ ΣΕ» - (ΛΟΥ. 19,22) !!!


 « λεγεν ὁ ἀββᾶς Μακάριος ὅτι ὁ λόγος ὁ κακός καί  τόν καλόν ποιεῖ κακόν, καί ὁ καλός ὁ λόγος καί τόν κακόν ποιεῖ καλόν» !!!

     Είναι αλήθεια ότι, «η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει»!! Μέσα απ’ αυτή την  σοφή  παροιμία του λαού μας επιβεβαιώνεται απόλυτα ο εμπνευσμένος λόγος του Αββά Μακαρίου του Μεγάλου ή Αιγυπτίου.
   Ασφαλώς και οι θεόπνευστοι λόγοι των Αγίων μας δεν έχουν ανάγκη επιβεβαιώσεως, διότι σφραγίζονται απ’ ευθείας από τον Θεόν!!  Όπως και να το κάνουμε όμως, όταν υπάρχει και η καθολική εμπειρία που εκφράζεται μέσα από την λαϊκή σοφία, τότε και οι πλέον δύσπιστοι, πείθονται άμεσα.
   Είναι, λοιπόν, μεγάλη Αλήθεια ότι, ο καλός λόγος που διατυπώνεται με ευγένεια και αγάπη, πάντοτε πιάνει ακόμη και στους πιο δύσκολους χαρακτήρες. Ενώ, ο σκληρός λόγος που εκφέρεται με απότομο τρόπο, ακόμη και τους καλοπροαίρετους ανθρώπους τους απωθεί…
   Γι’ αυτό, και ο σύγχρονός μας Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, τόνιζε με τον δικό του χαριτωμένο τρόπο προς όλους και μάλιστα προς τους γονείς και τους δασκάλους: «Μην προσπαθήτε να μεταδώσετε στους ανθρώπους και κυρίως στα παιδιά σας το καλό, με την μέθοδο του Διοκλητιανού (δηλαδή, με βασανιστικούς τρόπους)»!!


   Το συγκεκριμένο απόφθεγμα είναι λόγος του Αββά Μακαρίου του Μεγάλου ή Αιγυπτίου, που αποτελεί τον ιδρυτή της περίφημης Σκήτης της Αλεξανδρείας. Αυτός γεννήθηκε γύρω στο 300 μ.Χ. και απεβίωσε περί το 390 μ.Χ.. Η καταγωγή του ήταν ταπεινή και η εργασία του ήταν καμηλιέρης, που ασχολούνταν με την μεταφορά του νίτρου. Από το 330 μ.Χ., αποσύρεται από τα εγκόσμια και αρχίζει τον κατά Θεόν πνευματικό και ασκητικό αγώνα. Αναφέρονται αρκετά περιστατικά από την ζωή του στα πατερικά βιβλία και πολλοί από τους θαυμαστούς πνευματικούς του αγώνες. Εμείς, απλά, να σημειώσουμε ότι, επισκέφθηκε τον Μ. Αντώνιο, με την συμβουλή του Οποίου χειροτονήθηκε ιερέας το 340μ.Χ.. Επίσης  ότι, ήταν συναγωνιστής με τον Μ.Αθανάσιο, στον αγώνα κατά των Αρειανών.  Ακόμη ότι, έλαβε από τον Θεόν τα χαρίσματα της διακρίσεως, της προοράσεως, της θεραπείας διαφόρων ασθενειών, της καρδιογνωσίας (δηλαδή, της γνώσεως των φαντασιώσεων που σπέρνει ο διάβολος στις καρδιές των ανθρώπων) και της εξουσίας εναντίον των πονηρών πνευμάτων.
   Απεβίωσε σε ηλικία ενενήντα ετών και η μνήμη του εορτάζεται στις 19 Ιανουαρίου. 
     
Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος