Σάββατο 25 Μαΐου 2019

ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ.


«Ἠρωτήθη Γέρων πόθεν κτᾶται ταπείνωσιν ἡ ψυχή. Καί ἀπεκρίθη: “ Ὅταν τά ἑαυτῆς μόνης μεριμνᾶ κακά” »!!!

                 Όντως, όταν ο άνθρωπος συστηματικά, ταπεινά και με ειλικρίνεια ασχοληθή με τον εαυτό του, διαπιστώνει ότι έχει πολλά πάθη, ελαττώματα και ατέλειες, και με αυτά πρέπει να παλεύει συνέχεια ζητώντας την ενίσχυση του Θεού, για να τα νικήσει.

                Αυτός ο αγώνας, δεν είναι εύκολος και επιτυγχάνεται μόνο όταν παύσουμε να ασχολούμεθα με τα λάθη των άλλων και επικεντρωθούμε στην διόρθωση των δικών μας λαθών και αδυναμιών.

                Μέσα από μία τέτοια αληθινή προσπάθεια, η Χάρις του Θεού οικονομεί τα πράγματα και σιγά-σιγά έρχεται η Αγία και ευλογημένη ταπείνωσις!!


Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος