Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΕΞΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.Ἀναφέρει ὁ ἁγιασμένος Πατριάρχης Παῦλος τῆς Σερβίας (+2009):

« Πρίν ἀπ᾽ τόν πόλεμο, ἕνας ἄνδρας πού δέν πίστευε ρώτησε τό γιό του, ὅταν γύρισε ἀπ᾽ τό σχολεῖο:
—Τί μάθατε σήμερα;
—Εἴχαμε θρησκευτικά, ἀπάντησε τό παιδί, κι ὁ ἱερέας μᾶς ἐξήγησε τήν πίστι μας, στό δόγμα τῆς Ἁγ. Τριάδος.
—Θά σᾶς εἶπε τότε πώς ὁ Πατήρ καί ὁ Υἱός εἶναι Ἕνα κατά τήν οὐσία καί ἀποτελοῦν μία ὀντότητα, δηλαδή Πατήρ καί Υἱός ταυτίζονται κατά τή φύσι. Γυιέ μου, δέν βλέπεις ὅτι αὐτό εἶναι ἀδύνατον, καθώς ἐγώ εἶμαι ὁ πατέρας καί ἐσύ εἶσαι ὁ γιός, ποιός ἀπό μᾶς εἶναι μεγαλύτερος καί ποιός νεώτερος;
Τότε, ὁ γυιός ἀπάντησε:
—Πατέρα, ὡς ἄνθρωπος εἶσαι σίγουρα μεγαλύτερος, ἀλλά ὡς πατέρας δέν εἶσαι μεγαλύτερος ἀπ᾽ ὅσο ἐγώ ὡς γυιός. Πατέρας ἔγινες τή στιγμή πού ἐγώ ἔγινα γυιός. Κι ἄν ὁ Θεός εἶναι ὁ Πατήρ πρό πάντων τῶν αἰώνων, τότε κι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει πρό πάντων τῶν αἰώνων ».