Τρίτη 21 Μαΐου 2019

ΥΨΙΛΟΚΟΡΜΟ ΔΕΝΔΡΟ Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ.


«Εἶπεν ἀββᾶς Ὑπερέχιος: “Δένδρον εἰς ψος γειρόμενόν στιν ταπεινοφροσύνη”»!!!

 Και, πράγματι, από τα χαμηλά στα υψηλά ανεβαίνει με πολύ κόπο, αλλά και με μεγάλη βοήθεια από τον Θεό, ο ταπεινός άνθρωπος!
Πλην όμως, αυτή η ανάβαση ποτέ  δεν είναι επικίνδυνη! Και αυτό οφείλεται στο ότι, ο ταπεινός άνθρωπος είναι όπως ο γέρο-πλάτανος, που έχει βαθειές ρίζες, που, μάλιστα, απλώνονται βαθειά στην γη και κοντά σε αείρροες πηγές, και επομένως ποτίζεται ακατάπαυστα!!
 


Στοιχεία για την ζωή του Αββά Υπερεχίου δεν έχουμε. Απλά υπάρχουν αρκετές εμπνευσμένες ρήσεις του μέσα στα παλαιά Γεροντικά και τον Ευεργετινό.  

Ο Αββάς Υπερέχιος εορτάζεται στις 7 Αυγούστου.
 
Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!
Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος