Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019

ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ-ΜΑΡΤΙΟΣ 1994. TΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ!


Στην Παναγούδα τον Μάρτιο του 1994, τρείς μήνες πριν την κοίμηση του Αγίου Παϊσίου. Ο Άγιος Παΐσιος είναι ασθενής εκτός Αγίου Όρους.
В Панагуда в марте 1994 года, за три месяца до смерти святого Паисия. Святой Паисий слаб за пределами Афона.
March 1994 in PanagoudaAthos. Three months before Saint Paisios death. Saint Paisios is sick outside of Mount Athos.

Πηγή: Αρχείο Γ & Β Μπουτσουρή.