Τρίτη 4 Ιουνίου 2019

ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΘΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΜΙΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ…!


«Εἶπε Γέρων: “Τόν Σταυρόν τοῦ Χριστοῦ βλέπομεν καί τά πάθη Αὐτοῦ ἀναγινώσκομεν καί ἡμεῖς οὐδεμίαν 
ὕβριν ὑποφέρομεν”»!!!

Αυτή δεν είναι μιά πικρή και μεγάλη αλήθεια;;;
Μας αρέσει, να ισχυριζόμεθα ότι αγαπάμε τον Χριστό και ότι είμασθε έτοιμοι να ακολουθήσουμε την Σταυρική  πορεία Του, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό…
Σε επιβεβαίωση αυτής της πικρής διαπίστωσης έρχεται αυτός ο εμπνευσμένος λόγος του σοφού, έστω και αγνώστου, Γέροντα , ότι, δηλαδή, όχι μόνο τον Σταυρό του Χριστού δεν είμασθε διατεθειμένοι να σηκώσουμε, αλλά δεν υποφέρουμε ούτε καν την παραμικρή προσβολή…
Καλλίτερα, λοιπόν, αντί να λέμε μεγάλα λόγια, να προσπαθούμε ταπεινά να ακολουθούμε στα ίχνη του Εσταυρωμένου Λυτρωτή και Σωτήρα μας!!!

 Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!

Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος