Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

«ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΥΞΙΝ ΕΠΑΡΑΤΕ ΤΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ…» (Ψαλ. 133,2)!!!«Η νυκτερινή ήσυχη προσευχή πολύ βοηθάει με την ηρεμία της…, όπως και η νυκτερινή σιωπηλή βροχή πολύ ωφελεί στην ανάπτυξη των φυτών»
Δυστυχώς, εμείς οι κοσμικοί άνθρωποι όχι μόνο δεν εκμεταλλευόμασθε την νύκτα για προσευχή και πνευματική μελέτη, αλλά αντίθετα, συνήθως οι νύκτες μας είναι γεμάτες με γλέντια, διασκεδάσεις, ξεφαντώματα και δυσώνυμες αμαρτίες…!

Τουλάχιστον, μετά την κοπιώδη εργασία της ημέρας και την βραδυνή μας προσευχή, αντί να «ξεκουραζόμασθε» στα βρώμικα θεάματα της τηλεοράσεως και του διαδικτύου, να αναπαυόμασθε ειρηνικά μέσα από έναν «ύπνον ελαφρόν»!! Αυτό θα ήταν μεγάλο όφελος για τους μεγάλους ως προς την εργασία τους της επομένης ημέρας και για τους μικρούς, ως προς τα μαθήματά τους…


Πηγή: «ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ», 8η έκδοση Ιούλιος 2001