Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΙΝΕΙ ΧΑΡΗ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.


Όταν ανέβηκε στον θρόνο κάποιας χώρας ένας σοφός βασιλιάς, του παρουσίασαν μία αίτηση χάριτος, κάποιου καταδικασμένου σε ισόβια δεσμά. Ο δύστυχος, είχε κάνει πολλά χρόνια στην φυλακή και τώρα ζητούσε χάρη. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, όμως, είχε γράψει στο περιθώριο του χαρτιού, που δόθηκε στον βασιλιά, την φράση:  «Χάρις αποκλείεται, να μείνει στην φυλακή».


Ο βασιλιάς πήρε το χαρτί και αφού διάβασε διεξοδικά την αίτηση του κρατουμένου, μετέφερε το κόμμα από την λέξη αποκλείεται, πλάϊ στην λέξη "Χάρις".  Έτσι η υπόδειξη του Υπουργού Δικαιοσύνης μεταποιήθηκε σέ:  «Χάρις, αποκλείεται να μείνει στην φυλακή». Μετά έβαλε από κάτω την υπογραφή του. 
Και ο Θεός μετέφερε το βάρος της αμαρτίας από την ανθρωπότητα στον Σταυρό και τώρα προσφέρει χάρη στον κάθε αμαρτωλό!

Πηγή: Αθωνική Πολιτεία, Αρ Φύλλου:260 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 σελ.3