Δευτέρα 5 Αυγούστου 2019

«Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ».

    Ο Χριστιανισμός έχει την δική του βαθμολογική κλίμακα. Το άριστα το βάζει σ' εκείνους που πράττουν το αγαθό, μόνο καί μόνο διότι επιθυμούν να εκτελούν το θέλημα του Θεού. Σ' εκείνους που πράττουν το αγαθό για ν' απολαύσουν τον παράδεισο βάζει μικρότερο βαθμό. Ακόμη μικρότερο βαθμό βάζει σ' εκείνους που πράττουν το αγαθό για ν' αποφύγουν την κόλαση.
    Όλοι αυτοί οι βαθμοί όμως είναι άνω του δέκα και συνεπώς προβιβάσιμοι,  εφ' όσον αυτοί που τους λαμβάνουν πράττουν το αγαθόν. Εσύ αν θέλεις αγωνίσου για το «ΑΡΙΣΤΑ». Βλέπε όμως με συμπάθεια κι' εκείνον που αγωνίζεται έστω και για το... δεκαράκι.Γέρων Ιωήλ.Πηγή: Αθωνική Πολιτεία, Αρ Φύλλου:257 – ΟΚΤ-ΝΟΕ-ΔΕΚ 2018 σελ.1