Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ.


«Ου προσώποις τον Χριστιανισμόν αλλά πίστει χαρακτηρίζεσθαι»!!!

 Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (328–390 μ.Χ.).
Ε.Π.Ε.,6,210.

   Μοναδική Αλήθεια, από τον μέγιστο των Θεολόγων και Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως.
      Πράγματι, ο Χριστιανισμός δεν χαρακτηρίζεται από τους εκπροσώπους Του, ούτε πολύ περισσότερο, ταυτίζεται με αυτούς. Η αληθινή πίστη στον Χριστό, είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον Χριστιανισμό και ασφαλώς, τους γνησίους Χριστιανούς!!